SPECIALIZED AV (SHRADER) TUBE 29X1.75-2.4 40MM | Nubuk Bikes