SPECIALIZED AV (SHRADER) TUBE 26X1.75-2.4 40MM | Nubuk Bikes