SPECIALIZED AV (SHRADER) TUBE 24X1.5-2.3 32MM | Nubuk Bikes